ADHD Kenmerken
 • Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten.
 • Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden.
 • Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt.
 • Volgt vaak de aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen).
 • Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten.
 • Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk).
 • Raakt vaak veel dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bv. speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap).
 • Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.
 • Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden.
Bij Hyperactiviteit bovendien:
 • Erg beweeglijk.
 • Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn stoel.
 • Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten.
 • Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid).
 • Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten.
 • Is vaak in de weer of raast maar door.
 • Praat vaak aan één stuk door.
 • Impulsiviteit.
 • Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn.
 • Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten.
 • Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (mengt zich bijvoorbeeld zomaar in gesprekken of spelletjes).
Voor allen geldt:
 • Voor het 7e jaar optredend.
 • Op 2 of meer terreinen, bv. thuis en op school
 • Duidelijke aanwijzingen voor significante beperkingen in het sociale functioneren en het functioneren op school.
 • Niet veroorzaakt door andere psychische stoornissen.