Wat is Autisme?

Autisme is zoveel meer dan alleen maar sociaal "onhandig", angstig, contactgestoord, in zichzelf gekeerd.
Zelf heb ik ervaren dat autisme een vervreemd voelen in de maatschappij met zich meebrengt. Je voelt je anders, maar weet niet hoe dat komt. Wat je ook probeert, je lijkt er niet bij te horen. Afgesneden van....
Er zijn geen twee mensen met autisme (ASD=autisme spectrum disorder) gelijk, of beter met gelijke problematiek, ook al lijkt dit wel zo.
Ook hebben we nog het onderscheid in klassiek autisme en autisme in hoger vorm (PDD-NOS= Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified en het Asperger syndroom). Zelf begeleid ik volwassenen met normale en een hogere vorm van autisme.

Autisme wordt vaak als negatief ervaren, door de persoon zelf, maar zeker ook door zijn omgeving. Het is de kunst om gebruik te maken van zijn/ haar positieve eigenschappen en daar waar ze negatief overkomen, te kijken wat en hoe, de persoon zelf of zijn omgeving er mee om kan gaan.
Hiervoor heb ik speciale modellen ontwikkeld
Door zo'n aanpak, kunnen er resultaten bereikt worden, die aanvankelijk onmogelijk leken.

Wat kan ik nu voor mensen met een vorm van autisme betekenen?
Beter maken kan ik niemand. Wel kan ik je begeleiden om anders om te gaan met je mogelijkheden, door oa een andere manier van communiceren en tools mee te geven waar je wat mee kunt.
Wat gebeurt er? wat wil je en hoe kan je dit bereiken?

Voor echtparen, waar één van de partners gediagnositiceerd is als ASD-er, breken vaak moeilijke tijden aan. Om de weg terug te vinden naar elkaar is hulp erg prettig. Ik heb al veel echtparen begeleid. Er is vaak meer mogelijk dan lijkt.

Gids voor hulpverleners van ouderen met autisme

Vooral ouderen met autisme hebben het extra moeilijk; zij weten het vaak pas net, of er wordt door de gezondheidszorg nog niet genoeg rekening gehouden met de combinatie autisme en ouderdomsklachten samen.

Hiervoor is er oorspronkelijk engels boekje voor hulpverleners in de gezondheidszorg verschenen, wat door Mar Wanrooij en mij vertaald is.

Voor kenmerken van Autisme kun je hier klikken.

Voor een Autisme test kun je hier klikken.

kijk ook eens op:intermediairleestip: Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg