• Sterke motivatie: werkt gedegen, nieuwsgierig, verzorgd (huis)werk, prestatiegericht.
 • Drang tot perfectionisme: veeleisend voor zichzelf, faalangstig.
 • Ernstig: lacht weinig, zondert zich af (bij feestjes).
 • Gericht op ouderen: omgang met ouderen, docentgericht.
 • Creativiteit: vindingrijk, muzikaal etc.
 • Abstracte vraagstellingen.
 • Productief denken en concluderen.
 • Opvallend woordgebruik: grote taalschat, mooie zinsbouw.
 • Rekenvaardigheid.
 • Inzicht in relaties en situaties hebbend.
 • Non-acceptatie door leeftijdgenoten.

"Het probleemgeval"


 • Clown spelen: niet serieus kunnen, willen zijn, achter een masker leven, zichzelf overschreeuwen.
 • Spanningsverschijnselen: agressief, allergie, onbeheerst/gefrustreerd gedrag.
 • Astma.
 • Sterk wisselende resultaten: onderpresteren.
 • Concentratieproblemen: afdwalen van gedachten, niet kunnen stilzitten.
 • Desinteresse (school/studie).
 • Slecht handschrift, gestoorde motoriek.
 • Bedplassen.
 • Praten / denken over de dood: doodsverlangen, gedachten over zelfdoding.
 • Eenzaamheidsgevoelens / isolement.
 • Spijbelen.